Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

ALICJA BIAŁOBRZESKA ORTODONCJA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://alicjabialobrzeska.pl/ są przetwarzane przez Alicję Białobrzeską prowadzącego Indywidualną Praktykę Stomatologiczną z siedzibą w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 92 lok. 45, 10-555 Olsztyn, NIP 739-379-81-96, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną zapytania oraz w celu komunikacji z pacjentem. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody klienta na świadczenie usług drogą elektroniczną. Napisanie maila bądź wykonanie telefonu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Tymi środkami są w szczególności: kontrolowanie dostępu do danych, metody kryptograficzne – certyfikat SSL. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. Dążymy do wdrażania środków bezpieczeństwa danych osobowych, by uniemożliwić naruszanie bezpieczeństwa danych np. ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

III. INFORMACJE TECHNICZNE

Pliki cookie

Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej  https://alicjabialobrzeska.pl/ na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia rozwijanie witryny zgodnie z preferencjami naszych pacjentów.
Pliki cookie nie zapisują danych identyfikujących Państwa, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Rodzaje plików cookie:

Jak można zarządzać plikami cookies?
Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Pozostałe informacje techniczne

Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Napisanie maila bądź wykonanie telefonu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mogą Państwo w każdym czasie:

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania lub do momentu, w którym osoba fizyczna zażąda ich usunięcia lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom zatrudnionym przez Administratora, posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna). Mogą być przekazywane także następującym kategoriom odbiorców: firmy księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta  https://alicjabialobrzeska.pl/, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.

 

VII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie internetowej  https://alicjabialobrzeska.pl/, lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki.

 

VIII. INFORMACJA KONTAKTOWA

W sprawach dotyczących polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio pod wskazany adres mailowy: alicjabialobrzeskadentysta@gmail.com.

 

Top